COMBO Thanh ray dẫn điện nổi Model S 600mm + 60W USB AC + 2 ổ cắm điện (đen hoặc trắng)

6.532.000

Còn hàng

COMBO Thanh ray dẫn điện nổi Model S 600mm + 60W USB AC + 2 ổ cắm điện (đen hoặc trắng)

6.532.000

Danh mục: