Hiển thị tất cả 5 kết quả

Line8 là một hệ thống thanh ray dẫn điện nơi người dùng có thể thêm, loại bỏ hoặc điều chỉnh vị trí ổ cắm điện một cách an toàn, bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào bạn muốn. Line8 có thể được lắp đặt một cách dễ dàng trên tường hoặc đặt trên bàn làm việc, khu vực tivi chỉ trong một phần nhỏ thời gian so với việc lắp đặt ổ cắm cố định thông thường.

3.451.0006.765.000
2.957.0006.200.000
2.792.0005.578.000
2.792.0005.578.000