Về Line8

Khái niệm Ổ Cắm Điện Ray Trượt bắt đầu xuất hiện đầu tiên từ những năm 2000, đón bắt xu hướng này, các nhà sáng lập Line8 đã tham gia nghiên cứu và kinh doanh giải pháp cung cấp nguồn điện mới mà họ đặt tên là “The New Way To Plug In” từ những năm 2000.

Đến 2017, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, hai nhà sáng lập Line8 là Kenneth Ong và Kevin Lim đã phát minh ra Hệ thống Ray Dẫn Điện và Ổ Cắm Điện Trượt Line8 và thành lập Line8 tại Singapore. Được cấp bằng sáng chế và các chứng nhận an toàn điện toàn cầu trong các năm từ 2017 đến 2020, Line8 hiện là thương hiệu Ổ Cắm Điện Ray Trượt duy nhất được phát triển và sản xuất tại Singapore.

Trải nghiệm sự linh hoạt và thú vị!

Life Style
Bếp

Những con số ấn tượng Line8 đã đạt được

*Số liệu được thống kê từ Line8 Official

30, 000+ Met Ray Điện

200, 000+ Ổ Cắm Trượt

100+ Đối Tác

ĐẠI LÝ & ĐỐI TÁC

Metaking
line8 đối tác

Kết nối line8

Truyền thông nói gì về Line8?

Xem ngay