Điều khoản vận chuyển

A. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH GIAO NHẬN

 1. Nghĩa vụ của Line8 Việt Nam:
  • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
  • Cung cấp sản phẩm/hàng hóa cho Người mua đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
  • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
  • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….với tổng số tiền mà Người mua đã/sẽ thanh toán đủ.
  • Trong trường hợp Line8 Việt Nam sử dụng bên thứ 3 làm đơn vị vận chuyển thì Line8 Việt Nam có trách nhiệm cung cấp cho bên thứ 3 các chứng từ cần thiết trong quá trình giao hàng ví dụ: đơn hàng/ thông tin đơn hàng, hóa đơn ,…. Đồng thời Line8 cũng phải cung cấp cho người mua hàng các chứng từ như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….với tổng số tiền mà Người mua đã/sẽ thanh toán đủ. Line8 Việt Nam cung cấp thông tin về đơn vị vận chuyển (bên thứ 3) cũng như vận đơn của đơn hàng mà người mua đã đặt.
 2. Nghĩa vụ của người mua:
 • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
 • Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
 •  Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu
 • Ký xác nhận đã nhận hàng/ biên bản giao nhận/…. và các chứng từ khác liên quan đến việc giao dịch hàng hóa, gửi lại cho Line8 Việt Nam hoặc đơn vị vận chuyển (bên thứ 3) một bản.

B. KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG BƯU GỬI, CƯỚC PHÍ

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn và tính năng khác nhau và để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng khách hàng.

Không giới hạn về trọng lượng Line8 Việt Nam chấp nhận kích thước thông thường của bưu chuyển phát nhanh là bất kì chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích của bưu gửi trọng lượng lớn hơn sẽ được chọn để tính cước.

 1. Thời gian, địa điểm, phương thức và chất lượng cung ứng dịch vụ:

  – Thời gian: 8h – 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước Việt Nam).

  – Địa điểm: Tại các điểm cung ứng dịch vụ của Line8 Việt Nam.

  –  Phương thức cung ứng: Line8 Việt Nam tự tổ chức cung ứng dịch vụ

  – Chất lượng dịch vụ bưu chính: Công ty đảm bảo đúng chất lượng dịch vụ đã công bố công khai cho quý khách hàng.

 2. Quy định chung về việc nhận gửi bưu phẩm bưu kiện:

  Hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát của Line8 Việt Nam tuân thủ quy định của Luật Bưu chính 2010. Công ty Line8 Việt Nam không nhận vận chuyển những vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh cấm xuất khẩu hay những vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm nhập khẩu.

 3. Trách nhiệm của Line8 Việt Nam:

  (3.1) Kiểm tra nội dung của bưu gửi là gói kiện hàng hóa trước khi chấp nhận.

  (3.2) Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện bưu gửi vi phạm pháp luật;

  (3.3) Bảo đảm an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận:

  (3.4) Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định.

 4. Miễn trừ trách nhiệm: Line8 Việt Nam không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

  (4.1) Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, chiến sự.

  (4.2) Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do các cơ quan có thẩm quyền tịch thu;

  (4.3) Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi;

  (4.4) Khiếu nại qua thời gian quy định,

  (4.5) Những hàng hóa bị hư hại do đặc tính tự nhiên,

  (4.6) Những thiệt hại gián tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

 5. Mức bồi thường của Line8 Việt Nam:

  – Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ:

  Bồi thường từ 04 – 08 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.

  – Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính;

  – Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần: Mức bồi thường được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá trị thị trường tại thời điểm gửi nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ.

  – Trường hợp khai giá hàng hóa. Mức bồi thường tối đa theo quy định dưới đây. Tuy nhiên, Line8 Việt Nam luôn đảm bảo mức quy định tối thiểu phù hợp với Điều 40 Luật bưu chính và Điều 25 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP.

 6. Quy định về việc phát và xử lý phiếu gửi:

  Nếu không có nhu cầu đặc biệt bưu gửi chuyển phát nhanh sẽ Line8 Việt Nam phát tại địa chỉ người nhận, tối đa 3 lần. Đối với địa chỉ là các tổ chức cơ quan, đoàn thể, cứ thực hiện phát đến bộ phận văn thư hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được ủy quyền. Mọi trường hợp không phát được do sai thiếu thông tin về địa chỉ nhận mà người gửi không thể bổ sung thông tin chính xác 48 giờ sau khi đã được thông báo.

  Line8 Việt Nam chỉ thực hiện việc đồng kiểm nội dung bên trong bưu gửi khi có thỏa thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị bóp méo, suy chuyển tại thời điểm phát bưu gửi.

 7. Quy định về việc khiếu nại và việc xử lý khiếu nại:

– Thời hiệu khiếu nại và thời gian giải quyết thực hiện theo quy định của Line8 Việt Nam và phù hợp với Điều 38 Luật bưu chính.

– Mọi khiếu nại về việc mất mát suy chuyển hay hư hỏng nội dung của bưu gửi được chấp nhận tại thời điểm phát bưu gửi phải kèm theo biên bản hiện trạng có xác nhận của nhân Line8 Việt Nam sau khi bưu gửi đã được giao.

– Line8 Việt Nam không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh sau đó.

Tham chiếu cơ sở: Luật Bưu chính 2010 và Nghị định 47/2011/NĐ-CP