Cảm ơn bạn đã chọn Line8

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Vui lòng đăng ký Bảo hành. Bạn có 5 năm bảo hành với chúng tôi.

xem điều kiện bảo hành tại đây !

    XIN VUI LÒNG LƯU Ý!

    • Thông tin được cung cấp ở đây sẽ được máy tính lưu giữ thông qua tự động hóa cho mục đích lưu trữ cơ sở dữ liệu.
    • Line8 không gửi thông báo SMS hoặc liên hệ với khách hàng hoặc người đăng ký của chúng tôi đã cung cấp thông tin qua biểu mẫu này.
    • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin thẻ tín dụng hoặc điền thông tin cá nhân thông qua bất kỳ liên kết nào cho bất kỳ hình thức rút thăm may mắn, giảm giá nào, v.v.